Miasto moje, a w nim...

Muzeum Ziemi Mińskiej
przy współpracy
z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym
Szkołą Podstawową nr 4 w Mińsku Mazowieckim
 
ZAPRASZAJĄ
 
dzieci i młodzież
do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Gawęd
Miasto  moje, a w nim...
 
który odbędzie się 6 czerwca 2019 r.( środa ) o godzinie 12.30
w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul.S. Okrzei 16
 
Zasady udziału:
 
Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują wystąpienie krasomówcze/gawędę o szeroko rozumianej  tematyce regionalnej związanej z Mińskiem, okolicami a także z Mazowszem.  Wystąpienia powinny trwać ok. 5 minut i być wygłaszane z pamięci.
Kategorie wiekowe: kl.I-VI, VII VIII i gimnazja, szkoły średnie.
 
Zgłoszenia uczestników do 31 maja 2019 r. na adres meilowy Muzeum Ziemi Mińskiej
 Projekt wspierany przez Miasto Mińsk Mazowiecki