Regulamin VIII Regionalnego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego

Wersja do pobrania --> Regulamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

A czy znasz ty, bracie młody,

Twoje ziemie, twoje wody?

W. Pol (1827- 1872)

2018 ROKIEM JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN

VIII REGIONALNEGO TURNIEJU

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Wstęp

 1. Regionalny Turniej Turystyczno - Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży zwany dalej „Turniejem” jest imprezą cykliczną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Zarząd Oddziału w Mińsku Mazowieckim i Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 2. Turniej odbędzie się 28 maja 2018 r. w ZS w Siennicy. Początek imprezy
  o godzinie 9.00.

 3. Celem Turnieju jest:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza

  i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;

 2. promowanie szlaków turystycznych;

 3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;

 4. integracja różnych środowisk szkolnych, członków PTTK, członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej;

 5. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;

 6. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;

 7. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.

 1. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Turnieju mogą być drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjalnych

  i ponadgimnazjalnych z powiatu mińskiego i powiatów sąsiednich składające się maksymalnie z 3 osób.

 2. Kategorie turniejowe:

  1. I kategoria – klasy I - VI szkół podstawowych,

  2. II kategoria - klasy VII szkół podstawowych i klasy II - III gimnazjum,

  3. III kategoria - szkoły ponadgimnazjalne.

 3. Wiek startującego uczestnika nie może być wyższy niż 21 lat.

 4. Szkołę może reprezentować tegoroczny absolwent.

 5. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW.

 6. W dniu Turnieju uczestnicy zgłaszają się do Rejestracji Turnieju z legitymacją szkolną i zgodą opiekuna prawnego na udział w Turnieju.

 7. Udział w Turnieju oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestników

  i opiekunów w protokołach Turnieju oraz oficjalnych informatorach turniejowych.

 8. Uczestnicy pod opieką nauczyciela/wychowawcy organizują dojazd do Siennicy we własnym zakresie.

 9. Uczestnicy zabierają ze sobą linijkę, ołówek, długopis, kalkulator, mapę turystyczną – Powiat miński - skala 1 : 50 000.

 1. Zgłoszenia

 1. Zgłoszeniado Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do23 maja 2018r.do godziny 15:00.

  Informacje o Turnieju są udzielane także przez:

- Zarząd Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 609 100 892.

- Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej e-mail: biuro@lgdziemimińskiej.pl tel/fax: 25 758-80-68.

 1. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia, dostępnej w sekretariacie ZS w Siennicy oraz na stronie internetowej szkoły www.zssiennica.pl.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna i skład osobowy drużyny.

 3. Udział w Turnieju jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

 1. Konkurencje turniejowe i punktacja

 1. Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest dostosowany do typu szkoły.

 2. Przedmiotem Turnieju jest udział w następujących konkurencjach, podzielonych na dwie części: teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (pozostałe konkurencje).

 3. Część teoretyczna (55 pkt):

 1. Test wiedzy – obejmuje zagadnienia krajoznawcze, turystyczne oraz topograficzne. Liczba pytań w teście wynosi 35. Wśród nich jest 30 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych.

 1. Pytania krajoznawcze będą dotyczyć Mazowsza i obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 2. Pytania turystyczne będą dotyczyć walorów turystycznych Ziemi Mińskiej, miejsc i postaci związanych z obchodami jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 3. Pytania topograficzne będą dotyczyć rozmieszczenia szlaków i znaków turystycznych, obliczania skali mapy i spadku terenu, wyznaczania azymutu.

 1. Część praktyczna (55 pkt):

 1. Turystyczny Rower (15 pkt) – tor przeszkód.

 2. Turystyczne ABC ( 40 pkt):

 1. Rozpoznawanie roślin (20 pkt)

 2. Prezentacja pracy plastycznej (20 pkt) – drużyny prezentują w formie przewodnickiej w ciągu 3 minut wystąpienie dotyczące wykonanej samodzielnie pracy techniką dowolną w formacie A-3. Praca powinna nawiązywać do jubileuszu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace plastyczne pozostają u organizatora turnieju.

 1. Część praktyczna będzie odbywać się w: budynku głównym ZS w Siennicy, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Siennickim Muzeum Szkolnym oraz na  boisku szkolnym.

 2. Drużyny będą mogły uzyskać dodatkowe punkty poprzez ocenę zdobytych odznak turystycznych PTTK – na podstawie posiadanych książeczek turystyki pieszej (OTP)
  i imprez na orientację (INO).

 1. Procedura oceny w turnieju

 1. Komisję turniejową powołuje Zarząd PTTK Oddział Mińsk Mazowiecki, Dyrekcja ZS w Siennicy, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.

 2. Komisja ocenia poszczególne konkurencje w trakcie Turnieju.

 3. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów, o lokacie drużyny decydują uzyskane przez drużyny wyniki w teście wiedzy. Jeśli w teście wiedzy, drużyny te uzyskały również jednakową liczbę punktów o kolejności drużyny decyduje wynik w konkurencji Turystyczne ABC.

 4. Komisja ogłasza wyniki Turnieju w dniu rywalizacji drużyn, na podstawie wszystkich konkurencji.

 5. Wyniki Turnieju są ostateczne.

 1. Świadczenia organizatora

 1. Laureaci Turnieju, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca, we wszystkich kategoriach wiekowych, otrzymują nagrody.

 2. Nagrodę specjalną Dyrektora ZS w Siennicy otrzyma najaktywniejszy uczestnik Turnieju.

 3. Nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Oddziału otrzyma najmłodszy uczestnik turnieju.

 4. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują dyplomy za udział, zaś nauczyciele dyplomy

  z podziękowaniem za przygotowanie drużyn do Turnieju.

 5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom i ich opiekunom poczęstunek.

Polecana literatura:

Choińska-Mika J., Kulesza M., Mika K.,Morawski W.,Wajs H., Mazowsze, Wyd. Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2011, Wydanie to jest dostępne pod adresem https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/podrecznik-mazowsze/.

Herz L., Klangor i fanfary. Opowieści z Mazowsza, Iskry, 2012.

Herz L., Podróże po Mazowszu, Iskry, 2016.

Janicka J., Michalik M., Nowak-Chomicz L.,Ziemia Mińska… jakiej nie znamy, Wyd. PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim 2011.

Jak to za króla Ćwieczka bywało… Legendy o Mińsku Mazowieckim i okolicach, Wyd. MZM i PTTK Mińsk Maz., 2016.

Kłos L., Powiat miński. Przewodnik subiektywny, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Agencja Wydawnicza „Egros”, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim,2011

Kuligowski J., Janicka J., Mińsk Mazowiecki. Przewodnik historyczno-turystyczny ,wyd. PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim, 2013.

Mapa turystyczna Powiatu Mińskiego wyd. Compass oraz PTTK w Mińsku Maz., 2011.

www.powiatminski.pl

www.mazowsze.travel.pl

Dodatkowe informacje