Regulamin Konkursu Krajoznawczego

logo_pttk

 

 

2017 ROKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I RZEKI WISŁY

REGULAMIN

VII REGIONALNEGO TURNIEJU

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Regionalny Turniej Turystyczno- Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży zwany dalej „Turniejem” jest imprezą cykliczną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Zarząd Oddziału w Mińsku Mazowieckim i Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 2. Turniej odbędzie się 23 maja 2017 r. (wtorek) w ZS w Siennicy. Początek imprezy o godz. 9.00.

 3. Celem Turnieju jest:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;

 2. promowanie szlaków turystycznych;

 3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;

 4. integracja różnych środowisk szkolnych, członków PTTK, członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej;

 5. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;

 6. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;

 7. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.

 1. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Turnieju mogą być drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mińskiego i powiatów sąsiednich składające się z maksymalnie 3 osób.

 2. Kategorie turniejowe: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

 3. Wiek startującego uczestnika nie może być wyższy niż 21 lat.

 4. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW.

 5. W dniu Turnieju uczestnicy zgłaszają się do Rejestracji Turnieju z legitymacją szkolną i zgodą opiekuna prawnego na udział w Turnieju.

 1. Udział w Turnieju oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestników i opiekunów w protokołach Turnieju oraz oficjalnych informatorach turniejowych.

 2. Uczestnicy pod opieką nauczyciela/wychowawcy organizują dojazd do Siennicy we własnym zakresie.

 1. Zgłoszenia

 1. Zgłoszeniado Turnieju przyjmowane są w sekretariacie ZS w Siennicy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica, tel. (25) 757 22 24, fax.: (25) 757 79 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 19 maja 2017 r. (piątek) do godziny 15:00. Informacje o Turnieju są udzielane także przez:

 - Zarząd Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 609 100 892.

 - Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej e-mail: biuro@lgdziemimińskiej.pl tel/fax: 25 758-80-68.

 1. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia, dostępnej w sekretariacie ZS w Siennicy oraz na stronie internetowej www.zssiennica.pl.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna i skład osobowy drużyny.

 3. Udział w Turnieju jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

 1. Konkurencje turniejowe i punktacja

 1. Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest dostosowany do typu szkoły.

 2. Przedmiotem Turnieju jest udział w następujących konkurencjach, podzielonych na dwie części: teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (pozostałe konkurencje).

 3. Część teoretyczna (165 pkt):

 1. Test wiedzy – obejmuje zagadnienia krajoznawcze (30 pytań), turystyczne (20 pytań) oraz topograficzne (5 pytań). Liczba pytań w teście wynosi 55. Pytania mają postać pytań zamkniętych (z 4 wariantami odpowiedzi), z wyjątkiem pytań z zakresu wiedzy topograficznej o charakterze otwartym.

 1. Pytania krajoznawcze będą dotyczyć Mazowsza (25%) i obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (75%).

 2. Pytania turystyczne będą dotyczyć walorów turystycznych Ziemi Mińskiej, miejsc związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim i innymi postaciami ważnymi dla rozwoju Ziemi Mińskiej.

 3. Pytania topograficzne będą dotyczyć rozmieszczenia szlaków i znaków turystycznych, obliczania skali mapy.

 1. Część praktyczna (165 pkt):

 1. Turystyczny Rower (30 pkt) – tor przeszkód.

 2. Turystyczne ABC (135 pkt):

 1. Rozpoznawanie roślin (30 pkt).

 2. Rozpoznawanie walorów turystycznych na zdjęciach ze wszystkich gmin Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (30 pkt).

 3. Prezentacja zdjęcia – drużyny prezentują w formie przewodnickiej w ciągu 3 minut wystąpienie dotyczące wykonanego samodzielnie zdjęcia (format.15x21 cm) Zdjęcie powinno ilustrować np.: ciekawe szlaki, zabytki, niezwykłe wydarzenia, ciekawe postacie, legendy, szeroko rozumiane walory Ziemi Mińskiej. Zdjęcie zostaje przekazane organizatorom. Zgromadzone w ten sposób materiały posłużą do opracowania kroniki RTT-K (45 pkt).

 4. Samarytanka – udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczeństwo w turystyce (30 pkt).

 1. Część praktyczna będzie odbywać się w: budynku głównym ZS w Siennicy, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Siennickim Muzeum Szkolnym, ogrodzie i boisku szkolnym.

 2. Drużyny będą mogły uzyskać dodatkowe punkty poprzez ocenę zdobytych odznak turystycznych PTTK – na podstawie posiadanych książeczek turystyki pieszej (OTP), imprez na orientację (INO).

 1. Procedura oceny w turnieju

 1. Komisję turniejową powołuje Zarząd PTTK Oddział Mińsk Mazowiecki, Dyrekcja ZS w Siennicy, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.

 2. Komisja ocenia poszczególne konkurencje w trakcie Turnieju.

 3. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów, o lokacie drużyny decyduje kolejność wyników w teście wiedzy. Jeśli w teście wiedzy, drużyny te uzyskały również jednakową liczbę punktów o kolejności drużyny decyduje lokata w konkurencji Turystyczne ABC.

 4. Komisja podaje wyniki Turnieju w dniu rywalizacji drużyn, na podstawie wszystkich konkurencji.

 5. Wyniki Turnieju są ostateczne.

 1. Świadczenia organizatora

 1. Organizator zapewnia wszystkim drużynom niezbędne materiały: linijka, kątomierz, ołówek, długopis, kalkulator, mapa.

 2. Laureaci Turnieju, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca, we wszystkich kategoriach wiekowych, otrzymują nagrody.

 3. Nagrodę specjalną Dyrektora ZS w Siennicy otrzyma najaktywniejszy uczestnik Turnieju.

 4. Nagrodę specjalną Prezesa Zarządu Oddziału otrzyma najmłodszy uczestnik turnieju.

 5. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują dyplomy za udział, zaś nauczyciele dyplomy z podziękowaniem.

 6. Poczęstunek.

Polecana literatura:

Herz L., Klangor i fanfary. Opowieści z Mazowsza, Iskry, 2012.

Herz L., Podróże po Mazowszu, Iskry, 2016.

Janicka J., Michalik M., Nowak-Chomicz L.,Ziemia Mińska… jakiej nie znamy, Wyd. PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim 2011.

Jak to za króla Ćwieczka bywało… Legendy o Mińsku Mazowieckim i okolicach, Wyd. MZM i PTTK Mińsk Maz., 2016.

Kłos L., Powiat miński. Przewodnik subiektywny, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Agencja Wydawnicza „Egros”, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim,2011

Kuligowski J., Janicka J., Mińsk Mazowiecki. Przewodnik historyczno-turystyczny ,wyd. PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim, 2013.

Mapa turystyczna Powiatu Mińskiego wyd. Compass oraz PTTK w Mińsku Maz., 2011.

REGULAMIN DO POBRANIA--->>>

 

 

 

Dodatkowe informacje