Historia oddziału

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Mińsku Mazowieckim powstało 17 października 1963 r. z inicjatywy Jana Miłkowskiego – ówczesnego dyrektora Technikum Chemicznego. 11 12. 1963 r. Oddział został zarejestrowany w Wydziale Spraw Wewnętrznych Powiatowej Rady Narodowej pod numerem Rej. SW – II –/10/63. Początkowo siedzibą organizacji było Technikum Chemiczne, mieszczące się w pałacu - dziś MDK. W maju 1964 r. przystąpiono do budowy pawilonu przy ul. Ogrodowej 1. Fundusze pochodziły ze składek społecznych oraz Okręgu Mazowieckiego PTTK.

 

     Budowa trwała kilka lat, ostatecznie kolaudacji budynku dokonano w 1971 r. W dzierżawę na 50 lat przekazano teren o pow. 1152 m2. Budynek przy ul. Ogrodowej 1 istnieje do dziś i jest siedzibą organizacji. W dzierżawie pozostaje przyznany Oddziałowi teren wokół budynku. Oddział zrzeszał ludzi z inicjatywą, więc bardzo szybko

rozwijała się działalność turystyczna i krajoznawcza, powstawały Koła i Kluby w szkołach i zakładach pracy. Organizowano wiele imprez turystycznych - rajdy, wycieczki, zloty. Przedstawiciele Oddziału brali udział w różnych konkursach. W 1969 r. powołano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, które istniało do 1990 r. Kolejnym ważnym celem było przygotowanie kadry organizatorów turystyki. W ciągu kilku lat powstała kadra uprawnionych przewodników, Przodowników Turystyki Pieszej, Motorowej, Kolarskiej. Lata 1970 – 1980 to dynamiczny rozwój organizacji. Podjęto współpracę z Wydziałem Oświaty, z ZNP, Towarzystwem Przyjaciół Mińska . Te instytucje pomagały w nawiązaniu współpracy z nauczycielami, którzy potem stawali się opiekunami Szkolnych Kół PTTK. Działały one we wszystkich szkołach w Mińsku. Po roku 1981r., w związku ze stanem wojennym nastąpiło zahamowanie działalności turystyczno - krajoznawczej. Zmalała liczba imprez, jednak Oddział działał i realizował zadania statutowe.

    

     W 1985 r. oznakowano szlaki turystyczne:

  • Szlak zielony: Mienia – Rezerwat „Jedlina” – Cegłów
  • Szlak niebieski:
    1. Cegłów – Mrozy – Rezerwat „Rudka Sanatoryjna”– Gójszcz- Rezerwat „Przełom Witówki” Grodziszcze.
    2. Grodziszcze – Porzewnica - Rezerwat „Florianów” - Kuflew – Skwarne - Cegłów
  • Szlak żółty: Mrozy – rezerwat „Rudka Sanatoryjna” – Sanatorium Rudka – Mrozy

     W tym czasie turystyka piesza była najpopularniejszą formą, odbywały się stałe imprezy: zloty turystyczne: Rajd „Mikołajkowy” w Cegłowie, Rajd „Świętojański” oraz organizowano eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. W 1991 r. odbywa się kolejny Zjazd Oddziału PTTK w Mińsku. Jan Miłkowski – pełniący do tej pory funkcję Prezesa Zarządu – składa oficjalną deklarację, że nie będzie kandydował

do władz Oddziału. Otrzymuje tytuł HONOROWEGO PREZESA ODDZIAŁU. Nowym Prezesem Oddziału zostaje

Andrzej Pniewski, Wiceprezesem – Kazimierz Chochura. Z okazji 30 - lecia Oddziału – w 1993 r. Jan Miłkowski napisał monografię Oddziału – aktualnie jest to najważniejsza pozycja dotycząca historii PTTK w Mińsku Maz.

Nowo wybrany Zarząd miał problemy z prowadzeniem Organizacji w zmienionych warunkach ustrojowych. Działalność programowa była jednak kontynuowana, a to głównie za sprawą nauczycieli - działaczy w terenie; byli to: Stanisław Czajka, Tomasz Drabarek w Siennicy, Krystyna Puchowska w Cegłowie, potem w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym, Zdzisław Ćmoch w Transborze, Paweł Aniszewski w Mińsku Maz. w Szkole Podstawowej nr 3. Później, po roku 1998 Joanna Janicka Mińsk Maz. – Szkoła Podstawowa nr 3. Jacek Rudzki - I LO, Robert Smuga – I LO w Mińsku Maz., Anna Nawrot – Szkoła Podstawowa nr 3, Beata Kielczyk, Dariusz Kulma Szkoła Podstawowa nr 3, Sławomir Borkowski w szkole w Stanisławowie.

 

     Niewątpliwie okres transformacji ustrojowej był okresem zastoju. Budynek przy Ogrodowej sprawiał wrażenie

opuszczonego. Działalność programowa prowadzona była w Szkolnych Klubach PTTK. W styczniu 2001 r. odbywa się Zjazd. W skład Zarządu wchodzą: Henryk Szymański, Leszek Sokołowski Alicja Jaszczuk, Stanisław Ciszkowski, Zbigniew Szarski. Nowo wybrany Zarząd dokonuje wpisu organizacji do KRS nr 0000039939. Zostaje przeprowadzony częściowy remont wewnątrz budynku. Działalność programowa odbywa się w klubach. Okazuje się, że i ten Zarząd nie radzi sobie z prowadzeniem organizacji w nowej rzeczywistości, brakuje strategii rozwoju, członkowie zarządu nie potrafią zainteresować organizacją ludzi młodych nowych, a prze wszystkim pomysłu na pozyskiwanie środków na utrzymanie. Dwie osoby składają rezygnację z członkostwa w Zarządzie.

 

     W 2003 r. w prasie lokalnej ukazują się informacje o planowanym przez Burmistrza Miasta przejęciu majątku PTTK w porozumieniu z Zarządem Oddziału. Przy ul. Ogrodowej ma powstać nowy budynek , tzw. „pałacyk trzeźwości”. Członkowie PTTK wraz z Komisją Rewizyjną oraz Zarząd Główny w Warszawie wnioskują o zorganizowanie Nadzwyczajnego Zjazdu. Głównym celem jest podjęcie decyzji co do dalszych losów organizacji. Zjazd odbywa się 28 marca 2004 r. Na Zjeździe Oddziału zostaje wybrany nowy Zarząd. Prezesem Oddziału

zostaje Joanna Janicka, aktualnie pełniąca tę funkcję. Delegaci na Zjeździe nie akceptują propozycji przedstawionej przez Burmistrza Miasta. W kwietniu 2004 r odbywa się spotkanie nowego Zarządu oraz przedstawiciela Zarządu Głównego z Panem Burmistrzem. Na spotkaniu przedstawiciel Zarządu Głównego wyraził stanowisko, że należy dać szansę nowym osobom i aktualnie nie ma zgody ZG na zbycie nieruchomości przy ul. Ogrodowej 1 na rzecz miasta. W myśl statutu PTTK zbycie nieruchomości przez Oddział wymaga zgody Zarządu Głównego PTTK. W listopadzie 2004 r. została przekazana pisemna odpowiedź Zarządu Oddziału przygotowana w porozumieniu z ZG w Warszawie, że budynek organizacji jest niezbędny. 16.11.2006 r. Oddział uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego, co upoważnia organizację do pozyskiwania środków z tytułu 1%.

 

     Aktualnie stałe imprezy to: „Obozowe lato z PTTK” (wakacyjne obozy turystyczno – krajoznawcze, górskie obozy wędrowne), organizacja eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla  Dzieci i Młodzieży (październik), zlot turystyczny w Dolinie Świdra połączony z Akcją Sprzątania Świata (wrzesień) akcja rajdowa po powiecie mińskim „W sobotę nie ma nas w domu”- impreza wspierana przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz. W 2007 r .wydano publikację „10 lat Konkursów Krasomówczych w powiecie mińskim”. Jest to zbiór najciekawszych i nagradzanych wystąpień uczniów z rejonu mińskiego. W 2008 r. wydano przewodnik „Mińsk i okolice” - dotowany przez Urząd Miasta w Mińsku Maz. Urzędy Gmin: Dębe Wielkie, Dobre, Mrozy. Na realizację zadań programowych Oddział pozyskiwał dotacje: z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz z FIO.

 

Informacje przygotowano na podstawie monografii z 1993 r. autorstwa Jana Miłkowskiego oraz dokumentów Zarządu

Oddziału.

Dodatkowe informacje