Współpraca

Od września 2011r.  współpracują z nami  harcerze   z ZHP
Szczep 303  - Harcerski Klub Turystyczny MOBILEK, którego opiekunem jest Dariusz Jackiewicz .

Od 2009 r. Oddział współpracuje z Fundacją Andriollego z Józefowa oraz Stowarzyszeniem Świdermajer w realizacji projektu Ziemia Andriollego oraz w budowaniu produktu turystycznego mającego na celu promowanie wschodniego Mazowsza jako miejsca atrakcyjnego do turystyki weekendowej dla aglomeracji warszawskiej. koordynatorem wspólnych działań jest Pan Robert Lewandowski .

Z dniem 30 marca 2009 r. Zarząd Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim podjął współpracę z Kołem PZW nr 13 "Trzynastka" w Mińsku Mazowieckim. Zarząd Oddziału użyczył swój obiekt na działalność statutową Koła.

Od 2008 r. współpracuje z Oddziałem Zespół Szkół w Siennicy. Koordynatorem wspólnie podejmowanych działań jest Pani Małgorzata Michalik - dyplomowany nauczyciel języka polskiego. Pod jej kierunkiem uczniowie gimnazjum i liceum realizują profesjonalnie przygotowany program edukacji regionalnej. Młodzież, odbywając wycieczki oraz biorąc udział w konkursach krajoznawczych prowadzonych przez Oddział PTTK, zdobywa wiedzę o regionie oraz realizuje się w twórczych działaniach. SZKOŁA JEST PARTNEREM W PROJEKCIE ZIEMIA ANDRIOLLEGO.

Od 2008 współpracuje z Oddziałem PTTK Muzeum Ziemi Mińskiej. Wspólne przedsięwzięcia dotyczą organizacji wystaw oraz wydawania publikacji dotyczących naszego regionu. Muzeum Ziemi Mińskiej wspiera projekt Ziemia Andriollego.
 

Od roku 2006 współpracujemy ze Stowarzyszeniem Koniczynka, działającym na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. podopieczni Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w mińsku Mazowieckim uczestniczą w imprezach rajdowych organizowanych przez PTTK, a mający charakter integracyjny z osobami niepełnosprawnymi.

Nieustannie od 2005 roku współpracujemy z Publicznym Gimnazjum w Kołbieli w organizacji eliminacj Konkursu Krasomówczego dla powiatu otwockiego. Opiekunem Konkursu i osobą prowadzącą imprezę jest nauczyciel polonista Jolanta Rusiecka - Kędziora

Od roku 2004 współpracujemy z 14 DH z Ptaków, której opiekunem jest Zbigniew Nowosielski. Wspólnie z harcerzami bierzemy udział w operacji Sprzątania Doliny Świdra. Impreza oprócz wymiaru ekologicznego ma również walory turystyczno - krajoznawcze, ponieważ uczestnicy imprezy przy okazji Sprzątania Świata poznają jeden z najciekawszych zakątków powiatu mińskiego.

Dodatkowe informacje