VII Regionalny Turniej Turystyczno - Krajoznawczy w Siennicy

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w VII Regionalnym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym

Turniej odbędzie się 23 maja 2017 r. (wtorek) w ZS w Siennicy. Początek imprezy o godz. 9.00.
 
Celem corocznie organizowanego turnieju jest:
a. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
b. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
c. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
d. integracja różnych środowisk szkolnych, członków PTTK, członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej;
e. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
f. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
g. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.
 
SPOTKAJMY SIĘ W GOŚCINNEJ SIENNICY !

Dodatkowe informacje