Etap wojewódzki Konkursu Krasomówczego

  • Drukuj

20 i 21 października 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie odbyły się przesłuchania na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Powiat miński reprezentowało 9 uczestników, po trzy osoby w każdej kategorii wiekowej: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. Sześciu uczestników będzie reprezentowało województwo mazowieckie w finałach ogólnopolskich w Legnicy i w Golubiu - Dobrzyniu.

Do finału ogólnopolskiego w Legnicy w kategorii szkół podstawowych zakwalifikowali się Wojciech Nowak, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, którego do wystąpień przygotowała polonistka Marlena Pilarska oraz Damian Muracki uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej w Zamieniu, który przygotowywał się pod kierunkiem polonistki Joanny Janickiej.

W kategorii gimnazjum sukces odniósł Adrian Broda uczeń kl. III gimnazjum w Zespole Szkół w Siennicy, który przygotowywał się pod kierunkiem polonistki Małgorzaty Michalik. Drugą osobą, która będzie reprezentowała województwo mazowieckim w finale ogólnopolskim jest Weronika Ratyńska z kl. III gimnazjum w Zamieniu, również przygotowana przez Joanne Janicką.

Tegoroczna edycja zamyka historię przesłuchań konkursowych w kategorii gimnazjum z uwagi na fakt likwidacji gimnazjów.

W kategorii szkół średnich województwo mazowieckie w Golubiu Dobrzyniu będą reprezentować Angelika Wichrowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, którą przygotowała polonistka Beta Łubkowska oraz Klaudia Jadczak z Dębego Wielkiego, a obecnie uczennica Liceum Ogólnokształcącego im Agnieszki Osieckiej w Warszawie, która sukces odniosła dzięki polonistce Marlenie Pilarskiej, która uczyła ją w czasach gimnazjum oraz dzięki zaangażowaniu Adrianny Skirmuntt - polonistki z liceum, która z kolei zdecydowała się kontynuować dzieło swojej poprzedniczki i pomogła jej w przygotowaniu.

images/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_1.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_2.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_3.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_4.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_5.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_6.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_7.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_wojewodzkie/1024_pic_8.jpg