Etap rejonowy Konkursu Krasomówczego i Gawędziarzy.

  • Drukuj

18 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim odbył się etap rejonowy Konkursu Krasomówczego i Gawędziarzy.

Pierwszym gościem honorowym był językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, który przysłuchiwał się wystąpieniom uczestników. Profesor podzielił się wrażeniami na temat wysłuchanych wystąpień i zarazem udzielił kilku dobrych rad. Odwiedziny profesora zapadły w pamięć uczestników i publiczności.

Drugim gościem honorowym była prof. Maria Ekiel - Jeżewska, z wykształcenia fizyk, pracująca w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Jej pasją jest edukacja regionalna dzieci i młodzieży. Z ogromnym zaangażowaniem prowadzi warsztaty z historii dwudziestolecia międzywojennego w Muzeum Ziemi Mińskiej.

images/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_0.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_1.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_2.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_3.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_4.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_5.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_6.jpgimages/stories/2018-11-16_KK_eliminacje_powiatowe/1024_pic_7.jpg